Kokouspalvelut

kokous

Kokous- ja juhlatiloja 10 – 285 henkilölle
Ravintoloita  10 – 260 henkilölle
Hotelli 42 henkilölle
Pääsaleja 5 kpl
Ryhmätyötiloja 6 kpl
Saunamaailma

Merilän Kartano on ihanteellinen paikka kokouksen tai koulutustilaisuuden järjestämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme erinomaiset kokoustilat sekä majoituksen, kuin myös ohjatut työpajat yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa. Maaseudun rauhassa on helppo keskittyä yhdessäoloon niin tavoitteellisen palaverin kuin virkistymisenkin merkeissä.

Tarjoamme

Kokoustilat päärakennuksessa 10 – 285 henkilölle. Kysy hinnat!

– Kokoustilan varustelut: WiFi, fläppitaulut, data-projektori, piirtoheitin, langaton laajakaista.

– Mahdollisuuden ryhmähenkeä kohottaviin aktiviteetteihin kuten metsäkellintään, kesä- tai talviolympialaisiin tai GPS – seikkailuun. Voitte tutustua tarkemmin tarjontaan aktiviteetit –osiossa.

Esimerkkejä kokouspaketeista:

-Kokous päiväseltään,

Aamiainen, lounas (noutopöytä, useita ruokalajeja), päiväkahvi, tarvittavat kokousjärjestelyt.

-Koulutus tai kokous yön yli,

Tulokahvit, lounas, päiväkahvit, sauna, iltapala, majoitus, aamiainen, lounas ja päiväkahvi.

-Kokous luonnonhelmassa,

Kahvit, lounas, illallinen (valmistetaan itse oppaan johdolla, 3 ruokalajia), savusauna, majoitus (2hh) ja aamiainen.

Työpajat yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa

Tulosta tuotteistamalla -työpaja

Uusia avauksia asiakasrajapintaan

Lapin AMK:n tulosta tuotteistamisella -työpajojen tavoitteena on auttaa yritystä kehittämään uusista palveluista

selkeitä tuotteistettuja kokonaisuuksia myyntikuntoon. Tavoitteena on, että työpajan aikana tuottaa palvelusta

proton, missä on vastaukset näin neljään kysymykseen: Mitä myydään? Kenelle myydään? Millä hintaa

myydään? Milloin ja miten toteutus organisoidaan?

Kenelle tämä on tarkoitettu?

Tulosta tuotteistamalla-työpaja sopii noin 10-15 hlön

kokoiselle työryhmälle, minkä tavoitteena on luoda

uusi tuote/palvelukokonaisuus. Työstettäviä

kokonaisuuksia voi olla korkeintaan kaksi.

Miten se toimii käytännössä?

Työpajamenetelmä on kolmivaiheinen. Ennen

ensimmäistä työpajapäivää työpajan vetäjä on

yhteydessä toimeksiantajaan kokonaiskuvan

muodostamiseksi.

Työpaja sisältää kolme intensiivistä työpajapäivää

sovittuina ajankohtina. Työpajapäivät voidaan

niputtaa myös yhdeksi kolmipäiväkseksi

kokonaisuudeksi.

Tulosta tuotteistamisella –työpajoissa teemat ovat

  1. IDEASTA TUOTTEEKSI

Tavoitteena on selvittää, syntyykö ideasta

myyntikelpoista palvelutuotetta. Yritys tunnistaa

palvelun asiakkaat ja mitä todella myy

(myyntiargumentit) ja mikä on niiden kilpailuetu.

  1. PALVELUN ASIAKASPOLUN KUVAUS

Tavoitteena on kuvata palvelukonsepti, asiakkaan

palvelupolku ja kontaktipisteet. Yritys hahmottaa,

millaisesta asiakaskokemuksista palvelu rakentuu ja

miten näihin voidaan vaikuttaa. Yritys saa selville

palvelun rakenteen ja sen osatekijät.

  1. PALVELUN TOTEUTTAMINEN

Tavoitteena on konkretisoida palvelun toteutuksen

vaiheet, vastuut ja toteuttajat. Samalla yritys

tunnistaa toteutuksen pullonkaulat ja mahdolliset

riskikohdat sekä varmistaa asiakkaalle syntyvän

arvonmuodostumisen. Yritys tunnistaa palvelun

kustannusrakenteen ja kustannusten määrän.

Työpajan jälkeen tilaaja saa kirjallisen palautteen

jatkokehittämiskohteineen tuotteistamisen

eteenpäinviemiselle. Jos palvelu toteutetaan Tekesin

Innovaatiosetelillä, työpajan vetäjä toimittaa

toteuttajalta edellytetyn raportoinnin Tekesille

Innovaatiosetelin raportointiohjeiden mukaisesti.

Työpajojen varaukset Merilän Kartanon kautta,

lisätietoa työpajoista:

 

Mirva Juntti p. 0400 126287

mirva.juntti@lapinamk.fi

Kolmen työpajapäivän (à 6h) mittaisen

työpajakokonaisuuden hinta on 5000€ + alv 24%.

Lisäksi laskutetaan fasilitaattorin matka- ja

majoituskulut. Palvelu voidaan maksaa yritykselle

myönnetyllä innovaatiosetelillä.

 

LFA – työpaja

– innostavalla yhteistyöllä kehittämiseen

LFA (Logical Framework Agreement) on Lapin AMK:n tuottama, innostava, yhteistoiminnallinen

työpajamenetelmä. Sen avulla mikä tahansa työryhmä voi tuottaa tehokkaasti loogisen, jäsennellyn ratkaisun

vaikeasti hahmotettavaan ongelmaan. Työpajan avulla syntyy viitekehys, mikä rajaa perustellusti ratkaisun

tiettyyn muotoon ja muokkaa prosessin konkreettisen toimintasuunnitelman muotoon. Tulosta voi hyödyntää

paitsi projektisuunnitelmana, myös hankehakemuksen pohjana.

Kenelle tämä on tarkoitettu?

LFA-työpaja sopii noin 10-15 hlön kokoiselle

työryhmälle, minkä tavoitteena on ratkaista jokin

ongelma ja projektoida se käytännön

toteuttamissuunnitelmaksi.

Miten se toimii käytännössä?

Työpajamenetelmä on nelivaiheinen. Prosessi alkaa

jo ennen työpajaa kehitystavoitteen ja

perusongelman täsmentämisellä. Itse työpajassa

tehdään yhteisöllisin menetelmin nykytila-analyysi

(viitekehys) ongelmapuusta, haetaan niihin ratkaisut

(tavoitepuu) ja lopuksi vaiheistetaan, mitä tarvitaan,

jotta yhteisesti määritelty tavoite saavutetaan

(toimintasuunnitelma).

Lähtökohtana on aina asiakkaan yksilöllinen tarve ja

tavoitteena se, että työpaja innostaa ideoimaan uutta

– innostavassa ilmapiirissä!

Millaisia Lapin AMK:n tuottamat työpajat ovat

olleet?

Lapin AMK:lla on yli 20 vuoden kokemus työpajojen

fasilitoinnista. Suurin osa työpajoista on liittynyt joko

strategiseen kehittämiseen (esimerkiksi uusi

toimintatapa, uusi strateginen avaus) tai uuden

ratkaisun (esimerkiksi uusi tuote- tai

palveluinnovaatio) tuottamiseen.

Miten työpajan tulosta voi hyödyntää?

Työpajassa ongelma hahmottuu loogisen

viitekehyksen muotoon. Monet rahoitusohjelmat

vaativat sellaista projektisuunnitelman osaksi.

Työpajan osallistava ote varmistaa, että kaikki uuteen

toimintatapaan/ratkaisuun kiinnittyvät henkilöt

sitoutuvat siihen. Myös projektin läpivienti tehostuu,

sillä työpaja tuottaa konkreettisen

toimintasuunnitelman vastuutuksineen.

Työpajojen varaukset Merilän Kartanon kautta.

Halutessasi lisätietoa työpajasta,

ota yhteyttä Lapin AMK:n palvelutiimiin niin

ratkaistaan, miten juuri teidän haasteenne saadaan

jalostettua työpajan muotoon!

Mirva Juntti: mirva.juntti@lapinamk.fi tai 0400126287

Kahden työpäivän (4h+4h) mittaisen työpajan hinta

on 1200€ + alv 24%. Lisäksi laskutetaan fasilitaattorin

matka- ja majoituskulut.

 

Pyydä tarjous ryhmällesi kokoustasi varten yhteyslomakkeen, sähköpostin: merilan.kartano@utanet.fi  tai puhelimen välityksellä.

Tervetuloa innostavan kokouksen viettoon!